Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KURSANT” w Koszalinie powstało 25.06.2007 roku. Przez wszystkie lata działalności firmy przeprowadziliśmy tysiące szkoleń. Doradziliśmy tysiącom firm, instytucjom państwowym, jak również Klientom indywidualnym. Naszą dewizą jest skutecznie nauczać oraz trafnie doradzać. Przeprowadzamy szkolenia z różnych dziedzin życia, począwszy od szkoleń w dziedzinie BHP i p.poż., przez szkolenia budowlane, szkolenia na operatorów maszyn i urządzeń mechanicznych, a skończywszy na szkoleniach komputerowych i ABC przedsiębiorczości. Doradztwo, to przede wszystkim doradztwo i obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo i stała obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

 

  • opracowywanie instrukcji BHP;
  • opracowywanie kart ryzyka zawodowego;
  • realizacja nakazów organów kontrolujących.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – placówek kształcenia ustawicznego pod numerem 66 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/0007/2007.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.