• kierowca – operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli (certyfikat w języku angielskim)
  • BHP wszystkie grupy zawodowe
  • uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV